Verscherpte corona regels: Prinsenbal 2021 en Compas Goes Hard in Style gaan niet door!

Beste mensen,

Met de nieuwe aangescherpte regels rondom Corona hebben we moeten besluiten dat de evenementen Prinsenbal 2021 en Compas Goes Hard in Style geen doorgang kunnen vinden. Dit raakt ons allemaal! Maar wij zouden de Kainbongels niet zijn als wij denken in oplossingen en mogelijkheden. Dat gaan we ook zeer zeker doen. Echter kost dit even tijd. Wij gaan ons beraden over welke opties wij hebben om onze evenementen op een later tijdstip te laten plaats vinden. Wij houden jullie op de hoogte!